Loading...

KVALITETA I UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA OSTAJU PRIORITET ZA ALAS BAUSTOFF-HOLDING

Aktivnosti ALAS BAUSTOFF-HOLDING grupe u Hrvatskoj su koncentrirane u Dalmaciji: kamenolom vapnenca Seget blizu Trogira i betonare u Splitu i Kaštelima.

OSTVARENJA U 2022.GODINI

U 2022.godini kompanije iz ALAS grupe su isporučile 6.112.316 tona kamenog materijala i 257.291 kubika betona.