Loading...

KVALITETA I UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA OSTAJU PRIORITET ZA ALAS BAUSTOFF-HOLDING

Aktivnosti ALAS BAUSTOFF-HOLDING grupe u Hrvatskoj su koncentrirane u Dalmaciji: kamenolom vapnenca Seget blizu Trogira i betonare u Splitu i Kaštelima.

OSTVARENJA U 2023.GODINI

U 2023.godini kompanije iz ALAS grupe su isporučile 5.706.779 tona kamenog materijala i 194.026 kubika betona.