Prekretnice ALAS

Pogled na povijest tvrke

2001

60% zajednički poduhvat ALAS SEGET d.o.o. – kamenolom vapnenca Seget sjever

2002

51% zajednički poduhvat ALAS ZA DOM d.o.o. – betonare Split i Kaštela

2007

preuzimanje drugog udjela u ALAS SEGET d.o.o.

2009

ALAS ZA DOM je isporučio 100.000 m3 betona iz svojih betonara u Splitu i Kaštelima

2022

ALAS-SEGET preuzeo ALAS ZA DOM. Cijelo poslovanje objedinjeno u jednom poduzecu

2023

ALAS-SEGET preuzeo ALAS ZA DOM. Cijelo poslovanje objedinjeno u jednom poduzecu