MENADŽMENT

Tim iskusnih stručnjaka upravlja sa ALAS Hrvatska.