NAJVIŠE PAŽNJE USMJERAVAMO NA KVALITETU NAŠIH PROIZVODA

U skladu s tehničkim propisima, provodimo proizvodne aktivnosti da osiguramo visokokvalitetne proizvode, kako bismo na duži rok zadovoljili europske i nacionalne standarde. Proizvodne lokacije su certificirane prema EU i hrvatskom zakonodavstvu, te je kvaliteta proizvodnje pod stalnom prismotrom internog laboratorija u suradnji sa vanjskim akreditiranim laboratorijima.

Dodatno kaviliteti naših proizvoda, usmjereni smo na ekološki aspekt u ekspolataciji minerarlnih sirovina i proizvodnji transportnog betona, istovremeno brinući o okolišu i okružju naših postrojenja.

Sastavnice ALAS Hrvatska posluju prema menadžment i proizvodnim sustavima kvalitete u cilju zadovoljenja CE standarda kvalitete.